Hundgrind.com

Noggrant utvalda hundgrindar


Det finns en del regler man måste ta hänsyn till när man reser med sin hund. En sådan regel är till exempel storleken på transportsburen. Utöver detta bör du också kunna ha uppsikt över din hund under resans gång. Om din bil är en kombi får du ha hunden där om du kan se till att hunden inte skadas under resan.

Säkerhet under färd

Hunden måste vara i en hundbur eller annan transportbur för att förhindra att en olycka sker vid till exempel en häftig inbromsning. Det finns också särskilda bilbälten för hundar som färdas i passagerarutrymmet. Anledningen till att man vill transportera hunden i en bilbur är flera. Dels är det inte tillåtet att ha hunden lös i bilen och dels vill man kunna skydda den om något skulle inträffa. Dessutom ökar hundens relativa vikt vid en häftig inbromsning. Det gör att den kan komma farande som en projektil och skada andra i bilen. Vid en tvärnit i 50 km/h ökar en hund på 2 kilo till en vikt av 80 kg. I 90 km/h ökar samma vikt till 256 kg och dessa siffror gäller alltså en relativt liten hund.

Bilburens minsta mått

Reglerna för hur stor en hund bur bör vara och räknas ut enligt följande:

  • Hundens längd från nosspets till sittbensknöl (mäts med hunden stående). Siffran multipliceras med 1,10. Det här måttet blir burens minsta tillåtna längd.
  • Hundens bröstbredd multiplicerat med 2,5. Det här måttet utgör bilburens minsta tillåtna bredd. Hunden ska kunna ligga ner obehindrat.
  • Hundens höjd över hjässan när hunden står upp. Det här måttet är bilburens minsta tillåtna höjd.
  • Hundens skötsel under transport

Det är inte tillåtet att lämna hunden utan tillsyn om temperaturen i bilen överstiger +25 grader. Detsamma gäller om temperaturen understiger -5 grader. Under resan måste hunden bli rastad och få vatten minst var sjätte timme. Hunden får heller inte vara utan foder längre än 24 timmar. Maxtiden för hur länge en hund får förvaras i ett transportutrymme är tre timmar, generellt. En löpande tik ska hållas åtskild från hanhundar. En dräktig tik får heller inte transporteras de närmaste två veckorna före beräknad valpning och inte heller den första veckan efteråt. Undantag finns för familjehundar som reser kortare sträckor (under 5 mil). En hundvalp får inte transporteras under sin första levnadsvecka eller innan naveln har läkt.

Olika typer av bilburar

Det finns ett otal hundburar på marknaden, alltifrån enkelburar som tar upp hälften av bagageutrymmet till dubbelburar som kräver hela lastutrymmet. Utöver dessa finns också specialanpassade burar till specifika bilmärken. Många bilburar går också att låsa. Det viktigaste är dock att den är stabil och klarar den påfrestning som en eventuell olycka utgör. En bra bil bur bör också ha en öppningsbar lucka i framänden, ifall den vanliga burdörren skulle skadas eller blir intryckt vid en krock.

Stål-och aluminiumburar är stabilast. Utställningsburar är däremot inte bra att transportera i, eftersom de är hopfällbara och kan skada djuret vid en olycka. Bilburen ska också säkras med spännband så att den är stadigt förankrad.